Cool24 国際クール宅急便 Global24 国際格安宅配便
2017.10 JET8 ได้รับความไว้วางใจให้ส่งตัวอย่างเนื้อหมูแช่แข็งไปเวียตนาม
2017.09 JET8 ได้รับความไว้วางใจให้ส่งสินค้าด่วนเพื่อไปจัดแสดงในงาน Exhibition ที่ประเทศญี่ปุ่น
2017.08 ลูกค้ามอบหมายให้ JET8 ขนส่งมะพร้าวสดไปยังดูไบ
2017.07 JET8 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ขนส่งหนูมีชีวิตเพื่องานวิจัยไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย
2017.06 JET8 ได้รับความไว้วางใจในการนำเข้าสินค้าด่วนจากอินเดียเพื่อจัดแสดงในงาน Exhibition ที่ภูเก็ต
2017.05 JET8 ได้รับความไว้วางใจขนส่งยารักษาโรคแบบควบคุมความเย็นปริมาณมาก เราได้บริการขนโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิขนส่งทางอากาศ (Envirotainer) ให้กับลูกค้า เพื่อให้ความเย็นสามารถควบคุมได้อย่างมีคุณภาพตลอดการขนส่งที่ต้องอยู่ระหว่าง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียสเท่านั้น
2017.04 JET8 ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำเข้าให้การนำเข้าสินค้า เก็บรักษาที่คลังห้องเย็น และกระจายสินค้าให้ร้านค้าต่างๆ ในกรุงเทพ
2017.03 JET8 ได้รับความไว้วางใจให้นำเข้าปลาสดและปลาดิบจากประเทศญี่ปุ่น
2017.02 JET8 ได้รับความไว้วางใจส่งออกตัวอย่างเนื้อเยื่อสายสะดือของเด็กแรกเกิดจากประเทศไทยไปยังประเทสฮ่องกง เพื่อเก็บรักษาและการปลูกถ่ายเซลล์ตัวอย่างในอนาคต
2017.01 JET8 ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำเข้า-ส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อตกลง JTEPA ระหว่างไทยและญี่ปุ่น และขอฟอร์ม (C,D,E) กับกรมการค้าต่างประเทศ
2016.12 JET8 ให้บริการนำเข้าอะไหล่ของเครื่องจักรเพื่อมาประกอบเครื่องจักรขุด เจาะ ตัก จากหลากหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี่
2016.11 JET8 ให้บริการและคำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในการขอใบอณุญาติต่างๆ กับ อย.,กรมศุลกากร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นใบอณุญาตินำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
2016.10 JET8 ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากผู้นำเข้า-ส่งออกสารเคมีจากไทยไปพม่า